Công khai thông tin quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng NgãiThông tin chi tiết tại đây: Bản đồ sử dụng đất;     Giao thông;     Quyết định phê duyệt