Tin nổi bật

m

Phát huy dân chủ khi lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Khi Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông  giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Tiểu dự án) đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 với tổng chiều dài tuyến là 60,3 km đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, với tổng diện tích đất thu hồi là 406,36ha. Riêng đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 06 Khu tái định …

m

Phát huy dân chủ khi lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Khi Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông  giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Tiểu dự án) đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh …