Chuyển đến thanh công cụ

Tin nổi bật

2

Khẩn trương hoàn thành công tác GPMB dự án Cầu Cửa Đại

Dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi đi qua 02 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi có tổng chiều dài các tuyến khoảng 3.700m, trong đó chiều dài cầu là 1.876,8m, với tổng mức đầu tư là 2.250 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng toàn Dự án là 17,086ha; ­trong đó: đoạn qua địa bàn xã Tịnh Khê là 8,1ha, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Phú là 8,986ha. Đến thời điểm này, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Khê đã bàn giao mặt bằng thi công công trình là 7,82/8,1ha (đạt 96,54%), …