Tin nổi bật

h11

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Được sự thống nhất của Đảng ủy Ban Quản lý dự án, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tại hội trường Ban QLDA, Chi đoàn Ban QLDA tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng …