Thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số Criem Trta-8957- Vie tại Bình Định

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) được ADB tài trợ và triển khai cho 05 tỉnh Nam Trung Bộ.

Nằm trong dự án gồm có các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa với tổng số vốn tài trợ là 150 triệu USD phân bổ cho 3 đầu ra (đầu ra 1: Cải thiện hạ tầng và an toàn giao thông, đầu ra 2: Cải thiện tài nguyên nước và đầu ra 3: Tăng cường công nghệ và hệ thống hạ tầng chống chịu khí hậu).

Được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tham dự Hội nghị đầu kỳ dự án CRIEM tại Bình Định, từ ngày 09/4/2019 đến ngày 10/4/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh  cùng với các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc tham gia Hội nghị đầu kỳ. Tại Hội nghị đầu kỳ, Tư vấn TRTA đã báo cáo kết quả làm việc với các tỉnh để thống nhất các tiểu dự án của dự án CRIEM trong thời gian qua. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, tại buổi hội thảo về phương án kỹ thuật vào ngày 09/4/2019, đoàn tỉnh Quảng Ngãi đã thẳng thắn trao đổi và tham vấn một số vấn đề về các tiểu dự án thuộc dự án CRIEM, đặc biệt là đã thống nhất được các FS cho các tiểu dự án thuộc đầu ra 1 và đầu ra 2; đồng thời, tư vấn TRTA sẽ khẩn trương hoàn thiện FS đối với dự án thuộc đầu ra 3. Ngày 10/4/2019, Hội thảo đầu kỳ đón tiếp Đoàn của Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng ADB và lãnh đạo các tỉnh: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, qua đó, Hội nghị cũng đã nêu ra nhiều vấn đề liên quan đến dự án CRIEM, đồng thời đã thống nhất danh sách ngắn của tỉnh Quảng Ngãi có 7 tiểu dự án cho đầu ra 1 và đầu ra 2 với tổng vốn là 28 triệu USD.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị các bên cũng đã thống nhất tiến độ thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo đến tháng 10/2019 sẽ đàm phán vốn vay và ký kết vay trong tháng 02 năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phòng KH – ĐT

Lê Quang Vĩ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.