Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn  nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 10/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT về việc Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Thông tư đã quy định chi tiết các biểu mẫu báo cáo (04 biểu mẫu) và các biểu mẫu Tờ trình, Quyết định, Biên bản,…(đính kèm Thông tư 05).

Tại Thông tư này quy định thời gian đánh giá E-HSDT là tối đa 45 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày; Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là 25 ngày, trường hợp cần thiết cũng được kéo dài như trên nhưng phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; trong đó cũng quy định về Tổ chuyên gia, quy trình đánh giá đối với từng phương thức lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

Tệp đính kèm Tải về

Nguyễn Ngọc Cam- Phòng KHĐT

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.