Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã có văn bản giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm đầu mối triển khai các thủ tục để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những ngày qua, Ban Quản lý dự án đã tích cực phối hợp với Tổ Tư vấn của ADB về dự án CRIEM và các Sở, ngành, địa phương liên quan đi thực địa trên địa bàn các huyện miền núi để đánh giá hiện trạng, xem xét sự cần thiết và các yếu tố liên quan, làm cơ sở cho việc lựa chọn danh sách ngắn các công trình đáp ứng tiêu chí của nhà tài trợ.

 

Một số hình ảnh trong quá trình làm việc của Đoàn công tác

Dự án CRIEM là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai do biến đổi khí hậu.

Phòng KH – ĐT

Văn Thức

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.