Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng