Chuyển đến thanh công cụ

Tìm kiếm văn bảnSố ký hiệu Ngày BH Trích Yếu Tải Về
145/BQL-QLDA2 10/02/2020 Trả lời đơn của ông Võ Văn Lợi và vợ bà Cao Thị Thi liên quan đến công tác GPMB dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi Tải về
132/BQL 08/08/2018 V/v khẩn trương đền bù, giao mặt bằng quốc lộ 1A đoạn Binh Sơn, Quảng Ngãi Tải về
94/2005/NĐ-CP 01/08/2005 Nghị định 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và HTX bị phá sản. Tải về
193/2013/NĐ-CP 01/08/2013 Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật HTX năm 2012 Tải về
103/2014/NĐ-CP 01/08/2014 Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Tải về
430/QĐ-UBND 01/09/2016 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Tải về
2188/QĐ-UBND 07/11/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Tải về
04/2007/TT-NHNN 01/08/2017 Thông tư 04/2007/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2004/TT-NHNN về tín dụng nội bộ hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành Tải về
33/2013/TT-BLĐTB XH 01/08/2017 Thông tư 33/2013/TT-BLĐTB XH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Tải về
03/2014/TT-BKHĐT 01/08/2017 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Tải về