Tìm kiếm văn bảnSố ký hiệuNgày BHTrích YếuTải Về
145/BQL-QLDA210/02/2020Trả lời đơn của ông Võ Văn Lợi và vợ bà Cao Thị Thi liên quan đến công tác GPMB dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng NgãiTải về
132/BQL08/08/2018V/v khẩn trương đền bù, giao mặt bằng quốc lộ 1A đoạn Binh Sơn, Quảng NgãiTải về
94/2005/NĐ-CP01/08/2005Nghị định 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và HTX bị phá sản.Tải về
193/2013/NĐ-CP01/08/2013Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật HTX năm 2012Tải về
103/2014/NĐ-CP01/08/2014Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.Tải về
430/QĐ-UBND01/09/2016Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng NgãiTải về
2188/QĐ-UBND07/11/2016Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng NgãiTải về
04/2007/TT-NHNN01/08/2017Thông tư 04/2007/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2004/TT-NHNN về tín dụng nội bộ hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hànhTải về
33/2013/TT-BLĐTB XH01/08/2017Thông tư 33/2013/TT-BLĐTB XH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hànhTải về
03/2014/TT-BKHĐT01/08/2017Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hànhTải về