Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động về cải cách hành chính (CCHC) để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban.

Thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến CCHC như: Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX và Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025.

Ban Quản lý dự án cũng đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả hoạt động về ứng dụng công nghệ trong quá trình điều hành và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022.

                                                                                     Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi

BỐ TRÍ VỐN GIẢI QUYẾT HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI

Tập trung thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình Cầu và đường nối từ huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Thông báo bán đấu giá Khu đất tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Chuyển đổi số – Những khái niệm, định nghĩa

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (đợt 2)