Triển khai thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa

Nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh theo quy hoạch đã được duyệt; ngày 31/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND) và giai đoạn IIa, thành phần 2 (tại Quyết định số 2096/QĐ-UBND) và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Theo đó, giai đoạn IIa, thành phần 1 có chiều dài là 13,3Km (gồm 02 đoạn tuyến: Đoạn 1 có chiều dài khoảng 0,4km qua địa bàn xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và đoạn 2 có chiều dài khoảng 12,9km từ điểm cuối Cầu Cửa Đại (thuộc xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) đến xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, cầu BTCT tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=1%, khổ cầu B=11m+2×0,5m =12m, đối với các cầu qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi khổ cầu B=11m+3+0,5m=14m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2023.

          Giai đoạn IIa, thành phần 2 có chiều dài là 25km, đi qua địa bàn các xã Đức Chánh, Đức Minh, Đức Phong, huyện Mộ Đức và các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Vinh thuộc huyện Đức Phổ; kết nối tại điểm cuối của dự án giai đoạn IIa, thành phần 1 đến Cảng Mỹ Á và khu đô thị Đức Phổ. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, cầu BTCT tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=1%, khổ cầu B=11m+2×0,5m =12m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn khai thác quỹ đất và vốn khác; thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2022.

          Việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến trên sẽ kết nối với đoạn tuyến đã hoàn thành trong giai đoạn 1 (đoạn Dung Quất – Trà Khúc) và Cầu Cửa Đại đến đô thị Đức Phổ sẽ nhằm từng bước hoàn thiện và kết nối các tuyến ven biển của các tỉnh Quảng Nam và Bình Định hình thành nên một trục dọc ven biển, gắn kết với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Miền Trung, củng cố an ninh, quốc phòng; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, các khu nghỉ dưỡng ven biển; phát triển du lịch ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng kế hoạch – đầu tư

Phan Đình Thành

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.