Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

Ngày 13/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (có file kèm theo). Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép.

 

Nghị định quy định tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Đo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 05 năm, mỗi lần gia hạn là 05 năm. Nghị định cũng quy định rõ việc thu hồi, cấp lại, cấp đổi giấy phép.

Nghị định cũng quy định chứng chỉ hành nghề hoạt động đo đạc bản đồ, gồm: 06 danh mục hành nghề hạng I và 05 danh mục hành nghề hạng II. Chứng chỉ hành nghề có thời gian 05 năm, Nghị định cũng quy định việc sát hạch, cấp đổi, cấp lại và gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và thay thế cho Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.