Triển khai Khóa đào tạo cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Ngày 03/01/2019, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 357/QĐ-BQL về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Cũng trong ngày này, Ban Quản lý dự án tổ chức khai giảng khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001: 2015 trong 03 ngày (từ ngày 03/01/2018 đến ngày 05/01/2018) do Chuyên gia tư vấn Nguyễn Ngọc Thi – Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trực tiếp giảng dạy.

Tham gia khóa học này gồm 18 học viên là những cán bộ chủ chốt và viên chức tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của Ban Quản lý. Khóa đào tạo trang bị những kiến thức liên quan quản lý chất lượng, cơ sở và nguyên tắc khi triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, diễn giải về tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và các điều khoản của tiêu chuẩn; giới thiệu về các loại tài liệu trong hệ thống, hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế, thống nhất cách trình bày tài liệu.

Khóa đào tạo kiến thức cơ bản ISO 9001: 2015

 Chuyên gia tư vấn Nguyễn Ngọc Thi – Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Trong buổi khai giảng, Đồng chí Trần Trung Tín – Phó Giám đốc Ban – Đại diện Lãnh đạo về chất lượng đã phát biểu: “Với lợi ích và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay phạm vi áp dụng hệ thống này cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm, nó đã áp dụng vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp, nhằm tạo cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ một số thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ, viên chức, giúp Lãnh đạo quản lý hoạt động của đơn vị khoa học và hiệu quả hơn. Do vậy, đề nghị các đồng chí tham gia khóa học nghiêm túc học hỏi, lĩnh hội đầy đủ nội dung, kiến thức từ khóa đào tạo để tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị”.

Sau khi tham gia khóa học, học viên được tiếp cận kiến thức Chương trình đào tạo ISO 9001: 2015 trong đó có các nội dung: sự hình thành và phát triển của tiêu chuẩn ISO; giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001; các yêu cầu cụ thể với phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng và các nhân sự liên quan khi áp dụng ISO; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu công việc; kiểm soát quá trình triển khai công việc… được hướng dẫn chi tiết về phương thức xây dựng hệ thống tài liệu, các nội dung trình bày trong tài liệu, các nguyên tắc viết tài liệu, thống nhất các định dạng tài liệu, bên cạnh đó có ví dụ thực tế để học viên dễ dàng nắm bắt kiến thức cần thiết.

                                                                        Phan Thị Tố Tâm – Văn phòng Ban

 

Phan Thị Tố Tâm- Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.