Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B

Liên tục trong 02 tháng 10, 11/2020, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi đã trình thu hồi đất và phê duyệt được 03 phương án bồi thường cho 361 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng giá trị 14,45 tỷ đồng để thực hiện Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2. Tuy nhiên hiện nay, nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2020 đã giải ngân 100%, kinh phí để chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đối với các phương án bồi thường vừa phê duyệt chưa được bố trí. Vừa qua, UBND tỉnh có Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 20/11/2020 gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh vốn Trung ương thưởng vượt thu năm 2018, trong đó có đề nghị bổ sung vốn cho Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi-Thạch Nham), giai đoạn 2 là 20 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn 20 tỷ đồng nói trên, Ban QLDA đã chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết để tập trung thanh toán chi phí GPMB và giải ngân thêm chi phí thi công xây dựng trong giai đoạn giữa tháng 12/2020 nhằm đảm bảo mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công ngay trong những ngày đầu năm 2021.

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2 có tổng chiều dài 12.891m, qua địa bàn các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa và xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà với niên độ thực hiện dự án là từ năm 2018-2022. Lũy kế đến nay đã bàn giao mặt bằng 07 đợt với tổng mặt bằng được bàn giao là 15.644m/25.782m (tính cho ½ nền đường), đạt 60,7% khối lượng mặt bằng (trong đó: Nghĩa Thắng bàn giao 5.965/9.400m, đạt 63,4%; Nghĩa Lâm bàn giao 9.379/15.780m, đạt 59,4%; Sơn Nham bàn giao 600/600m, đạt 100%). Nhà thầu thi công đã thảm bê tông nhựa mặt đường được 7.054/12.891m, đạt 54,7% tổng chiều dài tuyến. Giá trị thực hiện lũy kế đến nay 54,47/103,65 tỷ đồng, đạt 52,6% giá trị hợp đồng.

Huy Khanh – Phòng QLDA2

Một số hình ảnh:

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB
Người dân đồng thuận tháo dỡ bàn giao mặt bằng
Một đoạn trên tuyến ĐT.623B sau khi thi công hoàn thành

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.