Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình Cầu và đường nối từ huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh

        Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3) được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 09/3/2022.

       Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành dự án. Tổng chiều dài phần tuyến là 2,55km, trong đó chiều dài phần đường khoảng 1,84km, chiều dài cầu Trà Khúc 3 khoảng 0,71km. Tổng mức đầu tư của dự án là 850 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 525 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 325 tỷ đồng.

        Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo kết nối tuyến đường Quốc lộ 24B, đường tỉnh ĐT. 623B, tuyến cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1, hình thành kết nối giao thông liên khu vực từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

        Để chuẩn bị triển khai thi công xây dựng công trình theo kế hoạch đề ra, từ ngày 05/4/2022 đến ngày 06/4/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Sơn Tịnh (đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh) và UBND các xã: Tịnh Sơn, Tịnh Hà tổ chức họp với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua các cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng của dự án về quy mô, mục tiêu xây dựng công trình, kế hoạch triển khai thi công xây dựng công trình; đồng thời đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng thông tin đến nhân dân về các cơ chế chính sách trong công tác bồi thường, GPMB xây dựng dự án; kế hoạch thực hiện công tác bồi thường GPMB và giải đáp các thắc mắc kiến nghị của nhân dân về công tác bồi thường GPMB xây dựng dự án.

       Một số hình ảnh về họp dân triển khai công tác GPMB xây dựng dự án

 

 

Hình ảnh họp dân địa bàn xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

 

Hình ảnh họp dân địa bàn xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh

Quách Duy Quyết – Phòng QLDA1

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.