Tổ công tác hỗ trợ tháo dỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác) (kèm theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 22/5/2019)

 

Để phổ biến rộng rãi thông tin về Tổ công tác đến cộng đồng doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin về Tổ công tác gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2. Tổ phó:

– Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

– Ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

– Bà Trần Thị Mỹ Ái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường trực.

3. Các tổ viên:

– Giám đốc Sở Xây dựng;

– Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Giám đốc Sở Tài chính;

– Giám đốc Sở Công thương;

– Giám đốc Sở Nội vụ;

– Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

– Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

– Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

– Ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp chỉ đạo, điều hành các chuyên viên giúp việc).

4. Các chuyên viên giúp việc:

– Ông Nguyễn Đức Thạnh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Trần Hoàng Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi;

– Ông Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng;

– Bà Hà Thị Lê Vân, Phó trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh.

5. Đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp:

– Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi (Ông Trương Minh Sang, số điện thoại 0905.339.891, Email:[email protected])

– Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi (Ông Nguyễn Đức Thạnh, số điện thoại 0914.740.777, Email: [email protected])

 

Tệp đính kèm Tải về

Phòng KH – ĐT

Trần Ngọc Đạo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.