Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi đã thi công cơ bản hoàn thành. Vừa qua, trong thời gian từ ngày 19 – 21/11/2020, trên cơ sở đề cương và kế hoạch thực hiện kiểm định thử tải công trình, liên danh Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư – Công ty Cổ phần tư vấn 533 (Đơn vị thi công) đã tổ chức triển khai lắp đặt thiết bị thử tải, tiến hành đo lực căng dây văng ở “trạng thái 0” (trạng thái ban đầu của công trình); thử tải tĩnh và thử tải động đối với kết cấu 02 nhịp dẫn và kết cấu 01 nhịp chính. Tham gia thực hiện kiểm định thử tải ngoài các cơ quan liên quan gồm: Chủ đầu tư, TVGS (BK-ECC), Nhà thầu thi công, còn có các chuyên gia kỹ thuật đến từ  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng gồm PGS.TS. Hoàng Phương Hoa và PGS.TS.Nguyễn Lan.

Trên cơ sở kết quả số liệu thu thập được, tiến hành lập báo cáo kết quả để đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn khai thác của công trình, đưa ra các kiến nghị về chế độ khai thác, duy tu bảo dưỡng, phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành cầu mới xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng; đồng thời, lập hồ sơ trạng thái ban đầu của công trình phục vụ công tác tổ chức khai thác, bảo trì duy tu cầu sau này.

Doãn Nhựt – Phòng QLDA2

Một số hình ảnh thực hiện kiểm định, thử tải công trình:

Bố trí xe theo sơ đồ đoàn xe thử tải theo đề cương

Bố trí thiết bị đo đạc

Theo dõi và ghi chép số liệu đo đạc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.