Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20/3/2017; dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm Chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB trải dài trên địa bàn 02 xã: Tịnh Khê và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt tổng cộng 09 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư cho cả dự án với tổng giá trị bồi thường đã được phê duyệt là 37,07 tỷ đồng/246 hộ/87 lô đất tái định cư. Tổng diện tích đất đã bàn giao mặt bằng thi công công trình là 239 hộ/16,96 ha/17,13 ha (đạt 99,0%), còn 07 hộ/0,17 ha chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú.

UBND thành phố đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và đã xây dựng hoàn thiện Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ dân thuộc xã Nghĩa Phú. Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố chưa phê duyệt Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để tổ chức thực hiện và bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành dự án vì vướng công tác thuê nhà trọ cho 07 hộ dân này vì các nhà trọ trên địa bàn xã Nghĩa Phú đã bị hư hỏng, tốc mái do ảnh hưởng của con bão số 9 vào tháng 10/2020 vừa qua.

Theo đó, UBND thành phố đã có Công văn số 5620/UBND-XD ngày 19/11/2020 chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND xã Nghĩa Phú và Ban Quản lý rà soát, báo cáo UBND thành phố công tác thuê nhà trọ cho các hộ dân trước ngày 26/11/2020 để UBND thành phố có cơ sở ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ dân này và tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 15/12/2020.

Hiện nay, Ban Quản lý đang tích cực phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án để sớm thi công hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt./. 

Hiển Duy – Phòng QLDA2

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.