Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp 1 (phần mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B thuộc dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

663-TB-BQL-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.pdf (151 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.