Thông báo số 378/TB-BQL ngày 13/12/2022 của Ban Quản lý dự án

Thông báo số 378/TB-BQL ngày 13/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh vềviệc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 152: Thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Trước An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

378-TB-BQL.pdf (6 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.