Thông báo số 373/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Thông báo số 373/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các Gói thầu Giám sát thi công xây dựng các khu tái định cư thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

373.pdf (34 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.