Thông báo số 372/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Thông báo số 372/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 131: Thi công xây dựng Khu tái định cư Bàu Lề, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn tính Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

372.pdf (14 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.