Thông báo số 370/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Thông báo số 370/TB-BQL ngày 10/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 137: Thi công xây dựng Khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

370.pdf (9 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.