Thông báo số 358/TB-BQL ngày 06/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Thông báo số 358/TB-BQL ngày 06/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 113: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ thuộc Tiêu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

358.pdf (14 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.