Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94

Thông báo số 342/TB-BQL ngày 30/11/2022 về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94: Thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Cầu Thi, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

342-TB-BQL.pdf (41 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.