Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92

Thông báo số 340/TB-BQL ngày 30/11/2022 về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92: Thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Hàng Da, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

340-TB-BQL.pdf (13 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.