Thông báo lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90

Thông báo số 338/TB-BQL ngày 30/11/2022 về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90: Thi công xây dựng Khu tái định cư Xóm 4, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

338-TB-BQL.pdf (15 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.