Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 150

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 150: Giám sát thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Cây Trâm Trong, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành thuộc Tiêu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

436-TB-BQL.pdf (9 tải về)

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.