Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 148

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 148: Giám sát thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Giá, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tính Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

434-TB-BQL.pdf (8 tải về)

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.