Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 111

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 111: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

403-TB-BQL.pdf (4 tải về)

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.