Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 112

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 112: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn tính Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

404-TB-BQL.pdf (5 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.