Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 109

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 109: Giám sát thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Máng, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

401-TB-BQL.pdf (4 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.