Thông báo chấp thuận hồ sơ đề xuất và trao hợp đồng Gói thầu số 115

Thông báo chấp thuận hồ sơ đề xuất và trao hợp đồng Gói thầu số 115: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tĩnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

406-TB-BQL.pdf (3 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.