Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 93

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG Gói thầu số 93: Thi công xây dụng Khu tái định cư Đồng Cây Bút, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoan qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

387-TB-BQL.pdf (2 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.