Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 92

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG Gói thầu số 92: Thi công xây dựng Khu tái định cư Đồng Hàng Da, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phố thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
386-TB-BQL.pdf (3 tải về)

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.