Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 91

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỌP ĐỒNG Gói thầu số 91: Thi công xây dựng Khu tái định cư Xóm 5, xã Phố Cường, thị xã Đức Phố thuộc Tiếu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
385-TB-BQL.pdf (3 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.