Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 131

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỌP ĐỒNG Gói thầu 131: Thi công xây dựng Khu tái định cư Bàu Lề, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dụng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025

410-TB-BQL.pdf (11 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.