Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 117

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG Gói thầu số 117: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
408-TB-BQL.pdf (1 tải về)

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.