Thông báo chấp nhận hồ sơ đề xuất Gói thầu số 101

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG
Gói thầu số 101: Thi công xây dựng công trình các khu cải táng mồ mã đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
395-TB-BQL.pdf (2 tải về)

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.