Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đoạn Km17+750-Km19 +500

Ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà) đoạn Km17 +750 – Km19 +500; theo đó, đoạn tuyến có chiều 1.750m được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054-2005) với nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, đi qua địa bàn xã Ba Điền huyện Ba Tơ và xã Thanh An huyện Minh Long, kinh phí đầu tư là 52 tỷ đồng từ nguồn thu vuợt dự toán HDND tỉnh giao. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tiến hành thực hiện các thủ tục để tổ chức triển khai thi công công trình trong đầu năm 2020.

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn từ Km0-Km17+750 và theo kế hoạch thì đoạn Km17 +750 – Km19 +500 sẽ được tổ chức thi công hoàn thành trong Quý III/2020. Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, kết nối giao thông thông suốt, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cũng như đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, nhất là trong mùa mưa bão.

Văn phòng Ban

Quốc Cường

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.