Thi công thảm thử BTN tuyến ĐT.623B

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2 có chiều dài 12,89km với tổng mức đầu tư là 167,362 tỷ đồng đi qua địa bàn các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa và xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

Ngày 28/01/2019, Ban Quản lý bàn giao 4.941m tính cho một bên tuyến cho nhà thầu thi công. Mặc dù mặt bằng được bàn giao không liên tục, nhiều vị trí bị tình trạng đã báo nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên theo dõi đôn đốc tiến độ của Ban Quản lý; sự tích cực tổ chức triển khai thi công của nhà thầu mà đặc biệt là Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh, giá trị thực hiện lũy kế đến hết tháng 5 năm 2019/giá trị đăng ký/giá trị hợp đồng là 3,822/1,847/103,646 tỷ đồng; đạt 207% giá trị đăng ký và 3,7% giá trị hợp đồng.

Ngày 4/6/2019, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh đã tiến hành thảm thử mặt đường BTNC19 cho 1/2 mặt đường phía trái tuyến đoạn Km10+161,99 -:- Km10+366,65 (L=204,66m). Sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra nghiệm thu công tác thảm thử, nhà thầu sẽ triển khai thảm đại trà BTNC19 và BTNC12,5 cho toàn bộ mặt đường đoạn Km9+207 – Km10+416.

Phòng QLDA2

Huy Khanh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi

BỐ TRÍ VỐN GIẢI QUYẾT HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI

Tập trung thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình Cầu và đường nối từ huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Thông báo bán đấu giá Khu đất tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Chuyển đổi số – Những khái niệm, định nghĩa

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (đợt 2)