Chuyển đến thanh công cụ

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp công trình xây dựng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng (có file đính kèm).

Theo quy định mới thì Bộ Xây dựng đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phân cấp công trình tại Phụ lục 1 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng”, Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu”, thay thế ví dụ xác định cấp công trình. Qua các phụ lục điều chỉnh kèm theo thông tư thì điều chỉnh giảm tính chất và tăng quy định phân cấp công trình như: Đường trong đô thị là đường liên khu vực, đường chính khu vực, đường khu vực theo quy định tại điểm 1.4.1.3 phụ lục 1 của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng có vận tốc thiết kế là 60Km/h là công trình cấp II (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phân cấp Sở chuyên ngành của UBND tỉnh thẩm định thiết kế) nay theo quy định tại  Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng thì là công trình cấp I (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế là cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng),…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng Kế hoạch – Đầu tư

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Lịch họp, làm việc tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Lịch họp, làm việc tuần 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

Hội nghị cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Chi bộ Văn phòng Ban kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Thị Phương Thảo

Khởi sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Kỹ thuật xây dựng và giằng chống một số cấu kiện nhà ở, công trình trong mùa mưa bão.

Tập trung triển khai hoàn trả các đường dân sinh vuốt nối của Dự án Cầu Cửa Đại phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón Tết năm 2021

Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B

Đảm bảo giao thông và khắc phục thiệt hại công trình do mưa bão trên công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đoạn Km17+750-Km19+500