Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp công trình xây dựng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng (có file đính kèm).

Theo quy định mới thì Bộ Xây dựng đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phân cấp công trình tại Phụ lục 1 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng”, Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu”, thay thế ví dụ xác định cấp công trình. Qua các phụ lục điều chỉnh kèm theo thông tư thì điều chỉnh giảm tính chất và tăng quy định phân cấp công trình như: Đường trong đô thị là đường liên khu vực, đường chính khu vực, đường khu vực theo quy định tại điểm 1.4.1.3 phụ lục 1 của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng có vận tốc thiết kế là 60Km/h là công trình cấp II (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phân cấp Sở chuyên ngành của UBND tỉnh thẩm định thiết kế) nay theo quy định tại  Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng thì là công trình cấp I (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế là cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng),…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng Kế hoạch – Đầu tư

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi

BỐ TRÍ VỐN GIẢI QUYẾT HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI

Tập trung thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình Cầu và đường nối từ huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Thông báo bán đấu giá Khu đất tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Chuyển đổi số – Những khái niệm, định nghĩa

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (đợt 2)