Chuyển đến thanh công cụ

Sinh hoạt chuyên đề Quý III với chủ đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/BTGTU ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 11/02/2020 của Ban Thường trực Đảng ủy Khối về thực hiện ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”, ngày 07/8/2020, Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận dụng các nội dung được học tập nghiên cứu theo chủ đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Chi bộ; xây dựng phong cách, phương pháp làm việc trong từng cá nhân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi sinh hoạt được tổ chức với sự có mặt của 15/15 đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên tham dự đã được lắng nghe đảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên đề quý III/2020 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, các đồng chí đảng viên sôi nổi thảo luận về các sinh hoạt chuyên đề của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với các chủ đề:

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản.

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, là di sản vô giá, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất, có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

Ảnh: Chi bộ P.QLDA2 sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Minh Thiện, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2 kết luận và quán triệt trong Chi bộ phải luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh, mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                           Quỳnh Nga-P.QLDA2

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Tập trung triển khai hoàn trả các đường dân sinh vuốt nối của Dự án Cầu Cửa Đại phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón Tết năm 2021

Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B

Đảm bảo giao thông và khắc phục thiệt hại công trình do mưa bão trên công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đoạn Km17+750-Km19+500

Một số điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2

Sinh hoạt chuyên đề Quý III với chủ đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”

Lịch họp, làm việc tuần 46 từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Lịch họp, làm việc tuần 45 từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

Lịch họp, làm việc tuần 44 từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX