Sắp đưa vào khai thác sử dụng Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi

Công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà)

Công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà), đoạn Km6 – Km17+750 (trừ đoạn Km8+265-Km11+500) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 16/10/2017, có tổng mức đầu tư là 105,9 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm thi công, đến thời điểm này công trình đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại như lắp dựng lan can cầu, đổ bê tông rãnh cơ, dọn dẹp công trình. Dự kiến tuyến đường này sẽ đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2019. Tuyến đường này được đầu tư xây dựng không chỉ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà mà cụ thể hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực có điều  kiện trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa.

Một số hình ảnh được cập nhật tại hiện trường vào ngày 30-5-2019

Các công nhân đang thi công những khối bê tông rãnh cơ cuối cùng

Các công nhân đang lắp đặt hoàn thiện tường hộ lan mềm

Các công nhân đang lắp đặt hoàn thiện lan can cầu

Công trình đã cơ bản hoàn thành

Phòng QLDA2

Nguyễn Quang Vinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.