Quyết toán hoàn thành dự án đường Nguyễn Công Phương

Dự án Đường Nguyễn Công Phương (Giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao với đường Bàu Giang – Cầu mới) được UBND tỉnh phê duyệt dự án điều chỉnh tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 với chiều dài 1.270m (đoạn qua địa bàn T.phố Q.Ngãi dài 1.240m, đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa dài 30m) với tổng mức đầu tư là 93,841 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2018.

Đây là tuyến đường nâng cấp, mở rộng nằm trong khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi nên công tác GPMB vô cùng khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp tích cực của UBND thành phố cùng với sự quyết liệt của lãnh đạo Ban Quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, sự nổ lực thi công của nhà thầu thi công (tổ chức thi công từng vị trí nhà khi được giải phóng mặt bằng và bàn giao) nên Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/12/2018 và tổ chức bàn giao công trình cho các đơn vị quản lý vận hành ngày 19/3/2019. Đồng thời ngày 03/6/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đường Nguyễn Công Phương (Giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao với đường Bàu Giang – Cầu mới) với giá trị 61,419 tỷ đồng.

 

 Tổ chức thi công thảm BTN ban đêm nhằm đảm bảo ATGT

Đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao với đường Bàu Giang – Cầu mới) được đầu tư hoàn thành đã nâng cao chất lượng giao thông tại cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Quảng Ngãi, nâng cao khả năng thông thương với các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long; góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông thành phố Quảng Ngãi, mở rộng không gian đô thị thành phố, góp phần làm tăng tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ đề ra

Phòng QLDA2

Huy Khanh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.