Quy định mới về gói thầu, nội dung mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động thường xuyên

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trình hoạt động thường xuyên.

Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trình hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (có Quyết định kèm theo).

 Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ thì danh mục gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trình duy trình hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt có 20 danh mục như: Gói thầu đào tạo, bỗi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành,…; Gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, đại hội,….; Gói thầu có giá gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng;….. Tùy theo mỗi danh mục gói thầu có quy định quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu riêng.

Quy định trên là cơ sở cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,… tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ để đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019.

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.