Chuyển đến thanh công cụ

Quy chế làm việc của Ban Quản lý

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 CỦA BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-BQL ngày 29/11/2016 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  1. Quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác của cán bộ, viên chức, lao động làm việc trong cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).
  2. Cán bộ, viên chức, lao động làm việc trong cơ quan Ban Quản lý phải thực hiện sự điều chỉnh Quy chế làm việc này.
  3. Những vấn đề khác không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

          Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

  1. Ban Quản lý làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Giám đốc Ban Quản lý đối với tất cả các hoạt động của cơ quan Ban Quản lý; mọi hoạt động của Ban Quản lý đều phải tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của Quy chế này.
  2. Lãnh đạo Ban điều hành công việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở đề nghị của các Trưởng phòng. Những nội dung công việc có liên quan đến việc ban hành các văn bản về nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý có tính chất tổng hợp và báo cáo, cán bộ, viên chức, lao động chuyên môn nghiệp vụ khi giải quyết công việc phải thông qua ý kiến Trưởng phòng trước khi Lãnh đạo Ban xem xét giải quyết.
  3. Cán bộ, viên chức, lao động Ban Quản lý giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp Giám đốc Ban phân công nhiệm vụ đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.
  4. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ được phân công một người phụ trách và chịu trách nhiệm; một người có thể được giao nhiều việc; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong khi thi hành công vụ. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao cho phòng.
  5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong khi thực thi công vụ.

          Xem chi tiết tại: 31QD-BQL.pdf (505 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Lịch họp, làm việc tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Lịch họp, làm việc tuần 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

Hội nghị cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Chi bộ Văn phòng Ban kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Thị Phương Thảo

Khởi sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Kỹ thuật xây dựng và giằng chống một số cấu kiện nhà ở, công trình trong mùa mưa bão.

Tập trung triển khai hoàn trả các đường dân sinh vuốt nối của Dự án Cầu Cửa Đại phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón Tết năm 2021

Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B

Đảm bảo giao thông và khắc phục thiệt hại công trình do mưa bão trên công trình Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đoạn Km17+750-Km19+500