Quảng Ngãi phấn đấu là điểm sáng trong việc thực hiện dự án cao tốc Bắc- Nam phía đông

Quảng Ngãi phấn đấu là điểm sáng trong việc thực hiện dự án cao tốc Bắc- Nam phía đông

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp Ban chỉ đạo vào chiều 19-8.

 

Báo cáo tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh cho biết, hiện nay tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ cơ bản đạt tiến độ đề ra. Trong đó, công tác kiểm kê bồi thường đạt bình quân từ 95% – 97%, trong đó huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành bước đầu áp giá, khái toán tổng mức bồi thường đoạn qua địa bàn.

Đối với khu tái định cư, hiện các địa phương đang trình Sở Xây dựng thẩm định phương án, nhiệm vụ quy hoạch; phối hợp với đơn vị liên quan để thiết kế hạ tầng điện, thoát nước, giao thông nội vùng cho các khu tái định cư.

Đ/c Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án giao thông tỉnh cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc, đặc biệt là chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động dân đồng thuận thực hiện dự án, đảm bảo đến 20/11 bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án.

Theo Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông vận tải, việc dự kiến phân các dự án thành phần qua địa bàn Quảng Ngãi thành 4 phân đoạn thiết kế, tương ứng 4 gói thầu, giá trị xây lắp. Dự kiến 20/12/2022, sẽ khởi công gói thầu đầu tiên đoạn từ Km0 đến Km30 qua địa bàn huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. Hiện tại, Ban quản lý Dự án 2 đã khảo sát 90% địa hình, thủy văn, đang tiếp tục khảo sát địa chất, phấn đấu đến cuối tháng 10/2022 hoàn thành toàn bộ thiết kế kỹ thuật dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các nội dung công việc của dự án đến thời điểm này tương đối đảm bảo, nhưng một số  phần việc như tiến độ kiểm kê, quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy mô còn chậm. Do đó, trong thời gian đến, cần phải nỗ lực hơn nữa vì công việc ngày càng phức tạp, khó khăn hơn. Các địa phương phải quan tâm lãnh đạo nhịp nhàng, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận để thực hiện dự án.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan đầu mối, phối hợp tốt hơn trong hoàn thiện phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trình thông báo thu hồi đất, đôn đốc đẩy nhanh công tác kiểm kê, hoàn thành trước 30/8 và lập phương án bồi thường, trình duyệt song song để chi trả cho dân. Khẩn trương lập dự toán di dời hạ tầng trong vùng dự án, triển khai thiết kế phân khu, lập thiết kế thi công khu cải táng mồ mả,…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương xác định phân đoạn dự án có thuận lợi trong giải phóng mặt bằng để khởi công trước. Tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo đủ kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.