Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh chấp thuận phương án thiết kế chỉnh sửa của dự án kè 200 tỷ

Sau khi những khiếm khuyết nêu ra trước đó được chỉnh sửa và bổ sung, tại buổi chủ trì cuộc họp lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đã thống nhất phương án thiết kế kè bờ Nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc I – Bến Tam Thương). Dự án có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-xay-dung-ben-tau-du-lich-tren-song-tra-khuc-339895.html

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.