Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa

Nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh theo quy hoạch đã được phê duyệt; ngày 23/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa (thành phần 1 và thành phần 2) và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Theo đó, giai đoạn IIa, thành phần 1 có chiều dài là 13,3Km (gồm 02 đoạn tuyến: Đoạn 1 có chiều dài khoảng 0,4km qua địa bàn xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và đoạn 2 có chiều dài khoảng 12,9km từ điểm cuối Cầu Cửa Đại (thuộc xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) đến xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, cầu BTCT tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=1%, khổ cầu B=11m+2×0,5m =12m, đối với các cầu qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi khổ cầu B=11m+3+0,5m=14m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2023.

Giai đoạn IIa, thành phần 2 có chiều dài là 25km, đi qua địa bàn các xã Đức Chánh, Đức Minh, Đức Phong, huyện Mộ Đức và các xã Phổ An, Phổ Quang và Phổ Minh thuộc huyện Đức Phổ; kết nối tại điểm cuối của dự án giai đoạn IIa, thành phần 1 đến Cảng Mỹ Á và khu đô thị Đức Phổ. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, cầu BTCT tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=1%, khổ cầu B=11m+2×0,5m =12m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn khai thác quỹ đất và vốn khác, thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2022.

Việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến trên sẽ kết nối với đoạn tuyến đã hoàn thành trong giai đoạn 1 (đoạn Dung Quất – Trà Khúc) và Cầu Cửa Đại đến đô thị Đức Phổ, nhằm từng bước hoàn thiện và kết nối các tuyến ven biển của các tỉnh Quảng Nam và Bình Định hình thành nên một trục dọc ven biển, gắn kết với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Miền Trung, củng cố an ninh, quốc phòng; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, các khu nghỉ dưỡng ven biển; phát triển du lịch ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Phan Đình Thành (Phòng KH-ĐT)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.