Chuyển đến thanh công cụ

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và bổ sung danh mục công trình thu hồi đất năm 2019

Ngày 10/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi – Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã bắt đầu kỳ họp thứ 13.

Tại kỳ họp bất thường này, các Đại biểu đã thống nhất thông qua một số Nghị quyết, trong đó có một số nội dung quan trọng có liên quan đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như:

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp

Thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019. trong đó có 05 công trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh theo Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh, cụ thể: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, địa bàn xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và các xã: Bình Phú, Bình Châu, Bình Hòa, huyện Bình Sơn; dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0-Km8, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành; Khu tái định cư Hiệp Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức phục vụ GPMB Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0-Km8; Khu tái định cư thôn I và Khu tái định cư xã Nghĩa Thắng (giai đoạn 1) phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2.

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành quyết định là cơ sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh triển khai công tác phê duyệt dự án đầu tư; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn; triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công xây dựng các công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Lịch họp, làm việc tuần 03 từ ngày 18/01/2020 đến ngày 22/01/2020

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Lịch họp, làm việc tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Lịch họp, làm việc tuần 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

Hội nghị cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Chi bộ Văn phòng Ban kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Thị Phương Thảo

Khởi sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Kỹ thuật xây dựng và giằng chống một số cấu kiện nhà ở, công trình trong mùa mưa bão.

Tập trung triển khai hoàn trả các đường dân sinh vuốt nối của Dự án Cầu Cửa Đại phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón Tết năm 2021

Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B