Phát huy dân chủ khi lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Khi Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông  giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Tiểu dự án) đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 với tổng chiều dài tuyến là 60,3 km đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, với tổng diện tích đất thu hồi là 406,36ha. Riêng đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 06 Khu tái định cư để bố trí cho 383 hộ/781 lô đất, trong đó đoạn qua xã Hành Thịnh sẽ đầu tư 01 Khu dân cư để bố trí cho 106 hộ dân/164 lô đất.

                Hướng tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Tiểu dự án, trên cơ sở lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, ngày 09/8/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư Tiểu dự án) đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hành Thịnh, UBMTTQVN xã Hành Thịnh, các hội đoàn thể ở xã và các phòng chuyên môn của UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức buổi công khai lấy ý kiến nhân dân về lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân ở xã Hành Thịnh bị ảnh hưởng đất ở.

           Quang cảnh buổi tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng

Sau khi nghe Chủ đầu tư Tiểu dự án và UBND xã Hành Thịnh giới thiệu chi tiết 02 vị trí được đưa ra lấy ý kiến cho việc xây dựng tái định cư, các hộ dân đã tiến hành tham gia ý kiến sôi nổi để góp phần cho việc xây dựng tái định cư được hoàn thiện. Nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, UBND xã Hành Thịnh đã hướng dẫn việc lấy ý kiến bằng phiếu kín trong việc chọn lựa vị trí xây dựng, đồng thời đã mời 04 hộ dân đại diện cho 04 thôn gồm: Châu Me, Xuân Ba, Đồng Xuân và Mỹ Hưng bị ảnh hưởng GPMB tiến hành kiểm phiếu; kết quả có 100% (54/54 phiếu) các hộ dân tham dự đã thống nhất chọn vị trí tái định cư ở Khu tái định cư Đồng Xuân.  

Một sồ hình ảnh họp dân lấy ý kiến về xây dựng khu tái định cư

Đại diện các hộ dân và UBND xã Hành Thịnh tiến hành kiểm phiếu

Tuấn Kiệt – Phòng QLDA2

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.